Kontakta oss!

Här är styrelsen för Hem och Skola vid Alberga skola:

För verksamhetsåret 2021-2022 valdes följande styrelsemedlemmar:

Rikhard Landsdorff, ordförande

Jonas Nyman, viceordförande

Maria Antell, kassör

Elin Liukkunen, sekreterare

Fredrik Lindberg, skolrepresentant

Katarina Smeds, styrelsemedlem

Jonathan Aalto, styrelsemedlem

André Swanström, styrelsemedlem

Som suppleanter valdes Marie-Louise Hindsberg (även webbansvarig)

och Sanna Lindholm

Styrelseordförande kan nås på adressen:

alberga(at)hemochskola.fi